Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bůh Ghoro, pán goblinů

5. 6. 2009

Ghoro


Ghoro pán Goblinů

Ghoro je jediným bohem, kterého Goblini uznávají a dokáží pro něj jak bojovat tak i umírat. Jeho symbol nesou Gobliní fanatici na soudku z výbušninou, vojáci na kožených zbrojích i Gobliní vzducholodě na svém podlouhlém balónu.

Legenda o Ghorovi
Ghoro se bohem nenarodil, ale stal se jim. Narodil se jako kříženec člověka a goblina. Nikdy předtím se nic takového nestalo. U lidí samozřejmě takovýto míšenec vzbuzoval opovržení a byl vyhnán do pustiny, kde žil po několik let. Brzo se setkal s místním klanem Goblinů Modrého měsíce. Což byla kupecká guilda. Jeho schopnost porozumět gobliní mentalitě a přirozené lidské vlastnosti jako je taktika, smysl pro obchod, strategie ale i logické uvažování jej brzo přivedla do tohoto kmene. Své místo si musel doslova vybojovat. Nikdy by se mu to nepovedlo nebýt Stařešiny, který si jej oblíbil pro jeho schopnost dívat se na lidský svět gobliním pohledem. Po několika letech usednul do čela jako představený kupecké guildy a vůdce klanu. Během jednoho roku se stal Klan Goblinů Modrého měsíce nejznámějším a největším obchodním klanem v zemi. To nebylo ale nic proti tomu k čemu se chystal. Rozhodl se udělat něco, co bylo do té doby považované za nemožné. Sjednotit všechny gobliní klany pod jednu vládu. Pomocí úplatků, nátlaků a několika náhodných úmrtí získal vládu nad více jak dvěstěpadesáti klany. To ale do světa, který obýval přichází bůh Preliator. Druhý z vojevůdců Rady Mocných. Jeho úkolem bylo podmanit si tento svět a získat armádu pro válku s národem Etherských Draků. Zaujali jej goblini. Byli schopni se rychle množit a bojovali velice urputně. Navštívil proto Ghora a dal mu nabídku, aby sestavil milionovou armádu. Vládce Gobliní říše, odpověděl, že v celém tomto světě se nenachází dostatek prostotu a jídla pro vytvoření takové armády, natož surovin na vybavení. Preliátor mu přislíbil pomoc. Poté jakmile získal povolení od Rady Mocných, nechal otevřít portál do světa Bellicus, který sloužil bohům jako jakási chovná stanice pro vojáky. Denně sem přes obrovské portály přiváželi karavany suroviny, jídlo a otroky z různých světů. Ghorovi byl darován Přivěšek Života, díky kterému přestal stárnout. Padesát tisíc goblinů získalo celý západní kontinent pro svojí potřebu. Vybudovali si zde několik měst a obřích dílen na zbraně. Jelikož jedna gobliní žena má průměrně 3 až 5 dětí a doba než jsou schopni mít další potomky je 5 let. Není divu, že s přispěním afrodiziaka a bylin, které zvětšovali plodnost u gobliních žen, se Gobliní armáda čítala za 25 let 1 milion bojeschopných a vycvičených mužů. Vrchní generál Gobliních ozbrojených sil Rady Mocných pak mohl hrdě podat hlášení Preliátorovi, že důvěra v národ Goblinů se mu vyplatila. Bůh válečníků byl spokojen. Jejich první výprava vedla na pouštní svět Ardhul, který měli dobýt pod praporem Rady Mocných. Tento svět obýval národ pouštních hadů-lidí Kharnů, kteří byli excelentními bojovníky. Viz. Ghorova invaze pod praporem Rady Mocných na Ardhul. Boje byly velmi tvrdé. Kharnové svůj malý svět odmítli vydat bez boje. Ghor věděl, že boj o tento malý svět je zkouškou, kterou musí splnit. Po měsíčním obléhání hlavního města Kharů se jim podařilo je přemoci. Avšak, než stačili dobýt královský palác, Kharové probudili Titána pouště. Mohutný více jak třista metroví kolos z hlavou hada a tělem člověka zahnal armádu goblinů na ústup. Ghor poslal zprávu Preliátorovi. Ten po zjištění, že na Ardhulu se nachází živý titán přišel osobně na tento svět. Nechal dovézt z Bellicus obrovské dvacetimetrové balisty a katapulty. Elitně vycvičení goblini neznalí strachu nakonec s pomocí těžkých zbraní titána zabili. To ale na scénu přichází vojevůdce Vulkán a vynadá Preliátorovi za zabití titána. Jeho úkolem bylo titána zajmout a předat vědcům. Preliátor je zbaven titulu Vojevůdce. Jediný zastánce goblinů je tak ze hry. Brzo klesnou i dotace na Gobliní vojsko. Před její zrušením jí zachrání nakonec Vulkán, kterému tito válečníci imponují svou chutí bojovat. Pod vedením jeho přítele a Vrchního generála Raddhy jsou využívání pro vedlejší dobyvačná tažení. Dokud nedojde k velkému boji na Zamrzlých pláních Gelidusu. Vulkán tam narazil na menší armádu Etherských Draků. Jsou povolány všechny záložní posily, které jsou k dispozici. Doslova gigantický boj, který se měl stát masakrem draků, zvrátí obří ledové bytosti Geluové, které se postavili na stranu draků. Vulkán je uvězněn a strach způsobí pád morálky celé armády. Jediní goblini a železní kolosové, kteří jsou stroje, nakonec vyrazí Vulkánovi na pomoc. Podaří se jim Vulkána zachránit i za cenu statisícových ztrát. Ghoro je smrtelně raněn a ztratí při boji svůj Náhrdelník Života. Vulkán, který je dostatečně mocným, aby přemuluvil mocné Kněze bohů, aby z Ghora udělali boha. Čímž jej udělají také Nesmrtelným. Tak vznikne Ghoro pán Goblinů.

Poté co byl Vulkán vyhnán na Land of Ice ztratí gobliní armáda oporu a pomalu se stává nepotřebnou. Obrovská gobliní města na Bellicus jsou rušena. Ghoro šel žádat Radu Mocných o šanci dokázat, že gobliní armáda je velice schopná. Představený Rady Mocných však v něm pozná Vulkánova přívržence a odsoudí jej. Na Bellicus začne pro gobliny peklo. Mocné legie složené z dobře vycvičených vojáků začínají vypalovat gobliní města. Ghoro se naštve a goblini povstanou. Během několika týdnů doslova rozpráší Mocné legie na které je Rada Mocných tak hrdá. Vztek Představeného nezná mezí. Nechá zničit celý svět, kde se Ghoro narodil a vyzabíjet všechny gobliny. V tuto chvíli však do života Ghora opět zasáhne Preliátor. Sežene dostatek Run dračí krve a otevře portál na Land of Ice, kde se může Gobliní národ před hněvem Rady Mocných schovat.

Na Land of Ice přichází Goblini na začátku třetího věku. Ghoro se zde setkává s Vulkánem. Rozhodně nechce bojovat proti němu, ale ani po boku Lorda Dreadda. Rozhodne se tedy zůstat neutrální, avšak pokud by jej jeho bývalí velitel požádal o pomoc, rozhodně by na nic nečekal.

Ghoro je neutrální bůh, a proto nejde kombinovat s ostatními bohy.

Pořadí Budova Jednotka Bonus pro předchozí Cena vylepšení Efekt Poznámka
1 Gobliní Nevěstinec X Zvedá rekrut:
Goblin + tahy/2
Fanatik + 30
Goblin Pyroman + 10
5M Změní Domobranu na Gobliní nevěstinec Lze přestavět po postavení 5té budovy
2 Gobliní kasárny Goblin X


3 Gobliní hospoda Goblin Fanatik Každé kolo rekrut (3 + (3 * pocet měst)) x Goblin s prakem


4 Chrám ohnivé sekty Goblin Pyroman Jednou za 10 kol Gobliní pojízdná bomba


5 Gobliní dílna Gobliní Vzducholoď X 5M Změní Gobliní dílnu na Gobliní Univerzitu Lze postavit po 4té budově nebo změnit z Gobliní Univerzity


5 Gobliní Univerzita X X 5M Změní Gobliní Univerzitu na Gobliní Dílnu Vznikne přeměnou Gobliní Díly
2M Gobliní Exterminátor
Gobliní Sabotér
Gobliní Patriacha
Gobliní Hrdina*

* Můžeš mít jen jednoho